Kiến thức Pi Network

Sử dụng an toàn tài khoản Pi và ví Pi Network

Sau khi tạo tài khoản Pi bạn nên xác minh tài khoản với số điện thoại hoặc Facebook (không bắt buộc xác minh cả 2). Việc xác minh tài khoản là để bảo vệ tài khoản của bạn cũng như đảm bảo rằng bạn là người thật và mọi thông tin về bạn hoàn...
Ngày 14 tháng 07, 2023
Kiến thức Pi Network

Cách tạo vòng tròn bảo mật Pi Network

Vòng tròn bảo mật Pi hay vòng kết nối bảo mật (Security Circles) là một nhóm những người đáng tin cậy (từ 1-5 người) được xây dựng bởi Người tiên phong (Pioneer). Việc thêm những Người tiên phong đáng tin cậy vào Vòng tròn Bảo mật có thể...
Ngày 10 tháng 07, 2023
Những điều cần biết

Công suất đào Pi

Có thể thấy tốc độ đào Pi ngày càng giảm đi, theo từng tháng, tuy nhiên, trong những phiên bản cập nhật mới đây của Pi Network, chúng ta lại có rất nhiều cách để có thể đẩy mạnh, gia tăng tốc độ đào Pi này.
Ngày 07 tháng 07, 2023
Mã Mời: nlphungkxa (+1Pi,+25%)
X Copy