Kiến thức Pi Network

Làm thế nào để chuyển Mainnet?

8 bước cơ bản để chuyển Mainnet: 1. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Pi, 2. Tạo ví Pi, 3. Xác nhận ví Pi, 4. Khoá Pi, 5. Gửi đơn đăng ký KYC, 6. Chờ kết quả KYC, 7. Khi đã hoàn thành đầy đủ từ 1-6, 8. Di chuyển Pi sang Mainnet
Ngày 29 tháng 03, 2024
Kiến thức Pi Network

Xác minh tài khoản Pi Network

Hiện nay, bạn có thể xác minh theo 3 cách: bắng số điện thoại; bằng Facebook hoặc bằng email. Pi Network khuyến nghị bạn nên chọn ít nhất 1 trong 3 cách xác minh tài khoản này, bạn cũng có thể thực hiện nhiều hơn nếu muốn.
Ngày 25 tháng 03, 2024
Mã Mời: nlphungkxa (+1Pi,+25%)
X Copy